??????????????????????

Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych

Studia podyplomowe
02-678 Warszawa, ul Szturmowa 1/3,
budynek C, II p., pokój C206,
tel.  (22) 55 34 181
fax: (22) 55 34 001
????????????

Warsztaty internetowe

Internetowe warsztaty antymonopolowe i regulacyjne mają na celu pogłębienie wiedzy i umożliwienie słuchaczom nawiązania bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z obydwu dziedzin. Są one prowadzone zarówno jako forum dyskusyjne, jak i w formie dyżurów internetowych za pośrednictwem Skype'a. Dzięki temu zagadnienia poruszane na zajęciach mogą być rozwinięte i pogłębione w sposób niemożliwy do osiągnięcia w klasycznej formule zajęciowej.