??????????????????????

Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych

Studia podyplomowe
02-678 Warszawa, ul Szturmowa 1/3,
budynek C, II p., pokój C206,
tel.  (22) 55 34 181
fax: (22) 55 34 001
????????????

Rekrutacja na Studia Podyplomowe: Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych - 1. edycja energetyczna

Termin rekrutacji:

10 czerwca – 25 września 2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 026, 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• kwestionariusz osobowy podanie o przyjęcie na studia
• kserokopia dowodu osobistego
• 1 zdjęcie formatu 37mm x 52mm
• deklaracja płatności

????????????????????

podanie

????????????????????

życiorys

????????????????????

deklaracja
płatności

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Ilość miejsc: minimum 30 osób.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry).

Zajęcia rozpoczynają się z początkiem października 2013 r., zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Cena za całość studiów:
• 5 500 PLN (Opłata jednorazowa)
• 5 800 (opłata w 2 ratach)
• 6 100 (opłata w 8 ratach)

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.